Studentský komorní orchestr

Ostrava

    Od roku 1991 působí pod hlavičkou Základní umělecké školy Viléma Petrželky Studentský komorní orchestr. U jeho zrodu stála nevelká skupina bývalých žáků školy, kteří se nechtěli s hudbou rozloučit ani při studiu na nejrůznějších vysokých školách či při zaměstnání. Funkci dirigenta a organizátora činnosti nově vzniklého amatérského tělesa přijala tehdejší ředitelka školy Věra Mazurková.

    První veřejné vystoupení se uskutečnilo 29. března 1993 v rámci cyklu koncertů Představujeme mladé talenty. Orchestr se prezentoval Koncertem D dur pro kytaru a orchestr Antonia Vivaldiho a Loveckou sonátou (Sonata venatoria) Pavla Vejvanovského. Sólových partů se ujali kytarista Luděk Šebesta (zástupce ředitele školy) a trumpetisté J. Važanský a J. Václavík. Se stejným repertoárem se soubor představil i na Koncertě učitelů 31. března 1993. Třetím a ve školním roce 1992 - 1993 posledním vystoupením Studentského komorního orchestru byl Žákovský koncert uskutečněný 25. května 1993 v zábřežském Domě kultury, kde orchestr provedl Písně pro dětský sbor a orchestr v úpravě Ladislava Kajstury.

    V následujícím školním roce se podařilo zvýšit počet hráčů z původních patnácti na devatenáct a velice důležitý byl příchod Mgr. Václava Holka, člena Janáčkovy filharmonie Ostrava a Janáčkova komorního orchestru. Jeho přítomnost urychlila práci Studentského komorního orchestru a umožnila tak významné rozšíření repertoáru a tím i počtu veřejných vystoupení. Kromě každoročních koncertů školy se soubor úspěšně zúčastnil soutěží ZUŠ ve hře smyčcových a symfonických orchestrů, celostátní rozhlasové soutěže Concerto Bohemia a vystupoval v programu Malí interpreti - velké hudební talenty v rámci Janáčkova máje. V soutěži ZUŠ získal první místo v ústředním kole konaném v Havířově ve dnech 19. až 21. května 1994 a tím i možnost vystoupení na závěrečném Koncertě vítězů, kde se z rozhodnutí poroty prezentoval Gopakem Modesta Petroviče Musorgského. Kromě zmiňovaného prvního místa získali zvláštní cenu za interpretaci sólových partů Koncertu a moll pro dvoje housle a orchestr Antonia Vivaldiho Martina Bačová a Jan Matúšek a velmi kladně byl hodnocen dirigentský výkon Věry Mazurkové. V rozhlasové soutěži Concerto Bohemia získal orchestr čtvrté místo a především si poprvé mohl vyzkoušet rozdíly mezi veřejným vystupováním a nahráváním v rozhlasovém studiu.

    Velmi vydařené bylo rovněž vystoupení na Janáčkově máji, kde orchestr provedl Koncert a moll Antonia Vivaldiho a Tre pezzi Georga Friedricha Haendla. Spolu s účastí v soutěžích byly tyto koncerty podnětem pro otištění prvních novinových a časopiseckých ohlasů na činnost souboru.

    Třetí rok existence Studentského komorního orchestru probíhal v duchu hledání koncepce a formování souboru. Krátkodobě se podařilo zvýšit počet členů na jedenadvacet. Takto vysoký početní stav se ovšem podařilo udržet pouze do konce června 1995, kdy odešlo několik hráčů studovat na konzervatoř a ve dvou případech byl odchod zaviněn úspěšným dokončením vysokoškolského studia a přicházejícími pracovními povinnostmi.

    Tyto skutečnosti poznamenaly činnost orchestru v mnoha směrech. Nepochybně došlo ke zvýšení nároků na kvalitu instrumentální hry a tím i k rozšíření a zatraktivnění repertoáru. Na druhou stranu se ovšem v tomto období snížil počet veřejných vystoupení. Orchestr vystupoval výhradně na akcích školy (žákovské a učitelské koncerty). Díky tomu si mohl vyzkoušet spolupráci s dětským pěveckým sborem a aktivně se zúčastnil přípravy prvního z řady dnes již pravidelných vánočních koncertů pořádaných v římskokatolickém kostele Navštívení Panny Marie v Ostravě - Zábřehu.

Ve školním roce 1995 -1996 se snížil a především ustálil počet členů a poprvé během krátké existence tělesa se podařilo sestavit program dostačující pro uspořádání samostatného vystoupení. První koncert Studentského komorního orchestru se uskutečnil 26. března v prostorách střední Zdravotnické školy v Ostravě - Mariánských Horách. Druhý sólový program byl proveden na pozvání ZUŠ v Dobroslavicích. Repertoár tvořila především díla Antonia Vivaldiho, Arcangela Corelliho, Jana Václava Stamice, Wolfganga Amadea Mozarta, Edvarda Hagerupa Griega či bývalého pedagoga školy Ladislava Kajstury, jehož úprava populárních muzikálových melodií si získala velkou oblibu mezi interprety i posluchači.

    Kromě těchto dvou vystoupení se orchestr podílel na přípravě každoročních žákovských a učitelských koncertů a své hráčské umění měl možnost prezentovat také 2. června 1996 v rámci společného projektu ZUŠ Viléma Petrželky a Houslové školy pro nejmenší ve Frýdku - Místku nazvaného Zpívejte housličky.

    Další rok přinesl orchestru zvýšený počet veřejných vystoupení a tím samozřejmě i mnoho nových zkušeností. Nejdůležitější a nejzajímavější byla bezesporu možnost aktivně se zúčastnit Národního festivalu neprofesionálních komorních a symfonických těles, který se uskutečnil ve dnech 18. až 20. října 1996 ve Frýdku - Místku. V repertoáru byla zastoupena tvorba autorů barokních, klasicistních i současných a orchestr měl poprvé možnost konfrontace s obdobnými tělesy z celé republiky.

    O měsíc později - 19. listopadu 1996 - uspořádala zábřežská hudební škola v Domě kultury Nové huti Slavnostní koncert absolventů ke 40. výročí založení školy. Komorní studentský orchestr se zde prezentoval Koncertem a moll pro housle a orchestr J.S. Bacha a Loveckou sonátou Pavla Vejvanovského. Kromě těchto dvou vystoupení se prezentoval na pravidelných akcích školy, zúčastnil se druhého ročníku projektu Zpívejte housličky a po třech letech mohl opětovně porovnat své umění a hráčské možnosti v rámci soutěže ZUŠ. I své druhé účinkování v soutěži zakončil orchestr až v ústředním kole, nepodařilo se však zopakovat předešlé první místo - předvedený výkon byl porotou ohodnocen Čestným uznáním.

Jediným sólovým vystoupením Studentského komorního orchestru ve školním roce 1996 - 1997 byl koncert uskutečněný dne 5. června 1997 v Háji ve Slezsku. Soubor se představil v náročném, více než hodinu trvajícím programu, jehož těžiště spočívalo v barokních skladbách. Proveden byl Koncert a moll pro dvě flétny a smyčcový orchestr G.Ph. Telemanna, Koncert F dur, č.4 pro klavír a smyčcový orchestr G.F. Haendla a třetí věta koncertu a moll pro dvoje housle a smyčcový orchestr Antonia Vivaldiho.

    Následující sezóna 1997 - 1998 znamenala pro orchestr především vystupování na školních koncertech. Výjimkou bylo jen první vystoupení uskutečněné za hranicemi České republiky. Soubor získal pozvání na 6. ročník Slezské mezinárodní soutěže mladých houslistů konané v polských Katowicích v rozmezí 18. až 26. března 1998. Časové omezení sice zredukovalo program pouze na uvedení Corelliho Concerta grossa op.6 č.1, ale i tak získalo vystoupení orchestru kladný ohlas.

    Nesrovnatelně činorodější byl Studentský komorní orchestr během školního 1998 - 1999. Jen do konce roku 1998 se představil na třech samostatných koncertech: 29. listopadu v kostele Československé církve husitské ve Slezské Ostravě, 10. prosince ve frýdecko - místeckém zámku a konečně 20. prosince v Dobroslavicích. Představovaný program byl opět průřezem tvorby skladatelů několika staletí. Orchestr si na těchto vystoupeních poprvé vyzkoušel spolupráci s profesionálními hudebníky, členy Janáčkovy filharmonie Ostrava či studenty umělecko - pedagogické katedry Pedagogické fakulty Ostravské univerzity.

    V následujícím půlroce se soubor zúčastnil např. Novoročního koncertu ZUŠ, Koncertu 100 mladých houslistů v Českém Těšíně, 4. ročníku projektu Zpívejte housličky a svou koncertní sezónu uzavřel samostatným vystoupením v Háji ve Slezsku. Kde mimo jiné doprovázel také mladou a velmi talentovanou ostravskou houslistku Martinu Bačovou, bývalou žačku ZUŠ Viléma Petrželky.

Dne 30. listopadu 1999 orchestr úspěšně absolvoval své vystoupení v programu ostravského festivalu Hudební současnost 1999. V programu koncertu provedl Skicy pro smyčcový orchestr Ladislava Kajstury uvedené poprvé od svého vzniku v roce 1985 pro širokou veřejnost (premiérou tohoto díla byla prezentace v rámci soutěží Lidových škol umění ve školním roce 1987 – 1988). Na veřejnosti se Smyčcový komorní orchestr představil i v roce 2000. Díky kontaktům s obdobnými hudebními tělesy opavské Základní umělecké školy se uskutečnily ve dnech 29. a 30. ledna koncerty opavském Minoritském klášteře a v kapli Svatého ducha v Krnově. Program sestavily již zmiňovaná hudební uskupení ve spolupráci s finskými hosty. Ostravský orchestr vystoupil se Symfonií A dur Josefa Myslivečka, Koncertem pro flétnu a orchestr g moll Antonia Vivaldiho a Skicami pro smyčcový orchestr Ladislava Kajstury. Jednoznačným úspěchem skončilo účinkování v oblastním kole soutěží základních uměleckých škol konaném v Krnově dne 3. března 2000. Za provedení Symfonie B dur Josefa Václava Stamice a Skic Ladislava Kajstury získal soubor první místo spojené s postupem do celostátního kola a titul absolutního vítěze.

    V září roku 2000 se orchestr vydal na svou první cestu do Švýcarska, kde během týdne odehrál několik koncertů spolu s partnerským curyšským orchestrem. Malé turné se opakovalo i o čtyři roky později.

    Možnost vycestovat do zahraničí se naskytla i v roce 2002, kdy se část členů vydala s profesorem V. Krůčkem na cestu do dalekého Japonska - díky spolupráci a vzájemným návštěvám se  Shinichi Minamim, který v Japonsku vede několik dětských a mládežnických orchestrů.

    Tato spolupráce vyvrcholila v roce 2005 realizací koncertu mezinárodního studentského orchestru, při němž se na pódiu sešlo několik desítek mladých hudebníků z celého světa. Náš orchestr se na koncertě prezentoval samostatným vystoupením i účastí ve „světovém“ symfonickém orchestru.